Løfter advarende finger til fylkesmannen

Statsråd Monica Mæland (t.h.) sammen med Høyres lokale listetopper Ole Hermod Sandvik og Renate Bjørshol.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Høyre er opptatt av kommunenes selvråderett. Derfor skal ikke fylkesmannen blande seg opp i lokalt politisk skjønn når han vurderer kommunale vedtak.