- Frykter skolehverdagen blir verre for alle

SV-representantene Gudun Lidal og Anja Ristad i samtale med foreldrene som har fått beskjed om at barnet deres vil miste tilbudet med spesialundervisning.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Vi er redd flere familier kommer til å få beskjed om at tilbudet med spesialundervisning blir kuttet, sier SV's Gudrun Lidal og Anja Ristad.

De har blitt kontaktet av flere bekymrede foreldre etter skolestart i høst. SV-politikerne frykter flere skoler allerede er i gang med å kutte spesialundervisning til noen elever.

Vil ikke kjennes igjen

Bladet har snakket med foreldre som forteller om alarmerende signaler fra skolen der barnet deres går.

Av hensyn til barnet vil de foresatte ikke stå fram i avisa med fullt navn. Også bildet er tatt slik at foreldre og familie ikke skal kjennes igjen.

Foreldrene sier rett ut at de er redd barnet får enda dårligere tilbud om det blir kjent at de står fram i avisa.

– Barnet vårt har store nok utfordringer som det er, sier de.

Foreldrene forteller likevel familiens historie under løfte om full anonymitet.

Fikk beskjed

Det var rundt skolestart de fikk beskjed fra skolen om at det ikke blir noen spesialundervisning på barnet i det nye skoleåret.

– Forklaringen vi fikk, var at kommunen hadde gitt beskjed om at spesialundervisning skulle reduseres, sier foreldrene.

De forteller om et barn som har store utfordringer. På det meste har barnet hatt flere hundre års-timer med spesial- og støtteundervisning.

– Nå har skolen gitt beskjed om at det blir ordinær klasseroms-undervisning dette skoleåret, sier foreldrene.

Fortvilt

De legger ikke skjul på at familien opplever situasjonen som veldig fortvilt. Foreldrene er forferdet over at skolen kutter tilbudet med et pennestrøk. De forklarer også at kuttingen av spesialundervisning ikke har vært drøftet med familien på forhånd.

– Vi føler oss helt maktesløse, sier stjørdalsforeldrene.

Barnet kan ha vansker med å takle en del situasjoner som oppstår i skolehverdagen.

Trenger oppfølging

– Vårt barn trenger oppfølging og hjelp fra en voksen som er tett på når problemer oppstår. Ellers vil situasjonen låse seg helt. Hvordan skal dette løses nå som mitt barn ikke får denne ressursen, spør foreldrene.

På hjemmebane har familien allerede få dager inn i det nye skoleåret opplevd konsekvensene av den nye ordningen.

De forteller om et barn som har store utfordringer i skolehverdagen. Et barn som har problemer med å fungere i vanlig klasseromsundervisning. Nå frykter de det verste, både for sitt eget barn, men også for de andre i klassen.

– Nå frykter vi at skolehverdagen blir verre for alle. Vi er også redde for at vårt barn blir den som sitter igjen med svarteper og får skylda for at skoledagen for de andre også blir dårligere, sukker foreldrene.

Foreldrene føler de får liten respons når hun tar forholdene opp med skolen.

– Vi får bare beskjed om at det er kommunen som bestemmer, sier de.

Pennestrøk

Anja Ristad (SV) har tatt kuttene i spesialundervisning opp i kommunestyret i Stjørdal flere ganger.

– De borgerlige partiene som styrer Stjørdal, fjerner spesialundervisningen med et penne-strøk. Det gjør de for å spare penger, sier Ristad.

Nå foregår blandet annet et prøveprosjekt ved Halsen ungdomsskole der ressursene til spesialundervisning kuttes. Elever som forrige skoleår mottok opp til flere hundre årstimer spesialundervisning, skal nå ha ordinær undervisning sammen med klassen sin i stedet. Idéen er at når klasseromsundervisningen styrkes, blir det mindre behov for spesialundervisning.

– For enkelte elever kan nok dette gå bra, sier SVs Gudrun Lidal og Anja Ristad.

Flere foreldre

De to politikerne frykter likevel at mange vil oppleve dette som svært vanskelig. SV opplyser at de har blitt kontaktet av flere bekymrede foreldre og lærere, som opplever at kommunen har kuttet spesialundervisning til elever de mener fremdeles trenger den.

– Rådmannen har lovt at de andre skolene ikke skal kutte spesialundervisning før resultatene fra Halsen U er gått gjennom og evaluert. Men vi er redd flere skoler allerede vil gå i gang med samme medisin for å spare penger, sier Ristad.

Hun er selv lærer og føler seg slett ikke beroliget av svarene fra rådmannen som er gitt til kommunestyret.

Kutter IOP

– Når elever ikke får tilrådd spesialundervisning, får de heller ikke individuell opplæringsplan (IOP), forteller Anja Ristad.


 

En individuell opplæringsplan blir laget på bakgrunn av et vedtak om spesialundervisning. Planen sier noe om hvordan eleven lærer best og hvilke mål eleven har, både faglig og sosialt. En IOP er et arbeidsverktøy for lærerne som jobber med eleven. IOPen til den nevnte eleven sa i fjor at deler av undervisningen bør foregå i lita gruppe.

– I år får ikke eleven dette tilbudet. Vi tar sjanser på disse elevenes vegne. Konsekvensene av at et slikt tilbud blir tatt bort, bare fordi vi ønsker å få ned antallet elever med vedtak om spesialundervisning, kan bli svært store for elevene og familien deres, mener Ristad.

Får konsekvenser senere

– Alt henger sammen med alt. Får ikke våre elever hjelpen de trenger og har krav på i skolen, vil dette få konsekvenser for livet videre, sier Lidal.


 

SV-politikeren mener vi ikke kan undre oss over at utbetalingene fra NAV øker og samtidig fjerne spesialundervisning med et pennestrøk.

– Presset om å prestere, opp-leves tøft for mange barn og ungdommer. Takler du ikke skolen, vil dette trolig påvirke også voksenlivet ditt. Dette eksperimentet kan bli dyrt for kommunen på sikt, men det viktigste er at det nå ser ut til at barn i Stjørdalsskolen ikke får den hjelpen de har krav på, mener Lidal.

For lite til skole

SV-politikerne mener det satses for lite på skole i Stjørdal. De vil bruke mer ressurser i barneskolen. Bare slik kan vi reelt få ned antallet elever som senere i skoleløpet vil trenge spesialundervisning, mener de.


 

Ristad og Lidal peker på at siden også grunnskoleteamet ble fjernet for et par år siden for å spare penger, har elevene mindre mulighet til å motta hjelp om vansker oppstår.

– Dette er ikke bra nok for en kommune som Stjørdal. Vi vil fortsette å kjempe for at elevene i kommunen får hjelpen de trenger og har krav på, sier Ristad og Lidal.