Åpnet ny vei: - Dette er verdiskapning i skogen

Skogeiere, veiplanlegger, tømmerkjøper, tømmertransportør, entreprenør og skogansvarlig i kommunen møtte opp til åpningen av den nylig ferdigbygde skogsbilvegen i Ytteråsen på mandag. Fra venstre: grunneier Bjarne Ivar Morken og sønn Johan, grunneier Ingeborg Leren, grunneier Ola Morken, Odd Erik Skjeflo i Næsbø Skog, Frode Brattset i Næsbø Skog, Joar Eidum i Hernes Transport, Trond Borgan i Næsbø Skog, skogbruksleder i Allskog Borgar Østerås, vegplanlegger Nils Olav Kyllo, vegplanlegger Sigbjørn Hammer og Stian Almestad i Stjørdal kommune. 

Nyheter

Det er ikke hvert år det godkjennes bygging for nye skogsbilveger i Stjørdal, men mandag var mange samlet til åpningen av den nylig ferdigbygde skogsbilvegen i Ytteråsen i Elvran.