Derfor er det ekstra mye utrykningsbiler for tida

Ifølge politioverbetjent Arne Henrik Ulvin pågår det en årlig godkjenningsøvelse for politiet nå.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Onsdag lød det sirener flere ganger fra utrykningskjøretøy og politioverbetjent Arne Henrik Ulvin har en forklaring på hvorfor.

Øvelse på den nye treningsbasen

- Det pågår en årlig godkjenningsøvelse for politiet, og det vil egentlig pågå utover hele høsten. Dette er en obligatorisk trening av alle tjenestemenn, forklarer han.

Treninga skjer på den nye basen på Værnes.

Alle ansatte er inne og trener ei uke i året og dette skjer hver vår og høst. Polititjenestefolkene får tildelt ei uke i løpet av høsten. Dette er andre uka av gjennomføringen og dette vil pågå helt fram til 1. desember, forklarer Ulvin.

Studenter på utrykning

Han sier at de fleste øvelsene foregår inne på basen, men at det for realismens del vil bli lagt en del øvelser til offentlig sted og offentlig veg.

- I tillegg så er det utrykningskjøring for årets politistudenter som pågår akkurat nå, så det er en del utrykningskjøretøy på hovedaksen både nord og sør i Stjørdal, forklarer Ulvin.