Samarbeidsavtalen på borgerlig side er klar

Slik skal de styre

De er enige om hovedprinsippene for hvordan Stjørdal skal styres de neste 4 årene. Fra venstre varaordfører Ole Hermod Sandvik (H), Siv Sætran (Sp), Annette Jensen (Krf), ordfører Ivar Vigdenes (Sp), Nelly Lian (Frp) og Gunnar Uglem (Mdg).  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Senterpartiet sikrer seg kontrollen med alle hovedutvalgene.