Toget blir byttet ut med buss i helga

Nyheter

Bane Nor skal i løpet av helga gjøre et omfattende utbedringsarbeid på flere av togstrekningene i Trøndelag. Lokalt vil dette merkes på strekningen Vikhammer - Trondheim, der det skal gjøres arbeid både ved Leangen stasjon og sentralbanestasjonen.

Vanlige rutetog innstilles helt eller delvis i helgen, men Vy tog setter opp alternativ transport for alle delvis og helt innstilte tog for å få kundene sine frem, skriver Bane Nor og VY tog i en felles pressemelding.

Det vil gå arbeidsmaskiner på sporene helgen gjennom, så det er fortsatt forbudt og forbundet med fare å gå ved eller i sporet.

På nye Leangen stasjon skal det bygges midlertidig signalanlegg. Det permanente anlegget vil komme på plass under den senere bruddhelgen på Nordlandsbanen. Dette er en operasjon som startes nå i helgen, men som vil kreve 14 dager å fullføre. Togene blir muntlig ledet over Leangen av Bane NORs togekspeditører i perioden.

Lørdag 14. september:

Togene på Dovrebanen innstilles Trondheim-Oslo, alternativ transport kjøres.

Togene på Rørosbanen innstilles Trondheim-Røros og Løten-Hamar, alternativ transport kjøres.

Togene på Trønderbanen innstilles Lundamo/Melhus skysstasjon – Lademoen, alternativ transport kjøres.

Togene på Meråkerbanen innstilles Heimdal-Vikhammer, alternativ transport kjøres.


Søndag 15. september:

Togene på Dovrebanen innstilles Trondheim-Oslo, alternativ transport kjøres.

Togene på Rørosbanen innstilles Trondheim-Røros og Løten-Hamar, alternativ transport kjøres.

Togene på Trønderbanen innstilles Lundamo/Melhus skysstasjon – Lademoen, alternativ transport kjøres.

Togene på Meråkerbanen innstilles Heimdal-Vikhammer, alternativ transport kjøres.


Mandag 16. september:

Togene på Dovrebanen innstilles Dombås-Oslo, alternativ transport kjøres.

Tog 2340 innstilles Dombås-Lillehammer.    Alternativ transport kjøres.

Tog 2343 innstilles Lillehammer-Dombås.    Alternativ transport kjøres.

Tog 407 innstilles Oppdal-Trondheim S, alternativ transport kjøres.

Togene 410,411 på Rørosbanen innstilles Trondheim-Røros, alternativ transport kjøres.

Togene på Trønderbanen innstilles Lundamo/Melhus skysstasjon – Lademoen frem til kl. 08.10/08.30

Tog 1771 på Meråkerbanen innstilles Heimdal-Vikhammer, alternativ transport kjøres.


Tirsdag 17. september:

Togene på Dovrebanen innstilles Dombås-Oslo, alternativ transport kjøres.

Tog 2340 innstilles Dombås-Lillehammer.    Alternativ transport kjøres.

Tog 2343 innstilles Lillehammer-Dombås.    Alternativ transport kjøres.