Ønsker mer hjelp til frivilligheten

Frustrert over for liten forutsigbarhet. F.v Hjelpekorpsleder Tore Aavik omsorgsleder Iselin Høibye og nestleder Monja Moen.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

Malvik Røde Kors fortviler over å sitte i et lokale på ubestemt tid og ønsker å bruke tida på medlemmer i stedet for en endeløs husjakt.

- Vi etterlyser mer engasjement i forhold til frivilligheten og litt mer satsing fra Malvik kommune sin side, sier nestleder Monja Moen.


Øvde på dramatisk scenario:

Her evakueres 400 fabrikkansatte

 

Usikkerhet

Hun forteller at dette er ikke et rop om økonomisk hjelp, men usikkerheten rundt Røde Kors huset på Grønberg.

- Det gjelder ikke midler, men hjelp til å løse den situasjonen vi har med lokaler. Fra dagens Røde Kors hus på Grønberg kan vi bli kastet ut når som helt, med en frist på kun tre måneder, sier Moen når Bladet stikker innom for en prat med sentrale medlemmer.

- Er leiekontrakten sagt opp?

- Nei, men den kan bli sagt opp når som helst. Det har sammenheng med når tvisten om gamle sykehjemmet mellom Malvik kommune og grunneier blir løst. Da regner vi med at det blir en utbygging av områdte og det må på plass en annen avkjøring fra Malvikvegen. Da vil dette bygget blir revet, sier hjelpkorpsleder Tore Aavik.

Lokaler har vært et tema i korpset i flere år, uten at de har kommet fram til et alternativ.

- Vi ønsker ikke å sutre, men vi har prøvd veldig mye og kjenner frustrasjonen brer seg. Vi har snakket med to forskjellige rådmenn og diskutert saken med ordførere. Det eneste som har kommet fram er at vi må ta det politisk, sier omsorgsleder Iselin Høibye. 

Leier av kommunen

- Dere får støtte av kommunen?

- Vi får leie huset for en symbolsk sum. Det vil si at vi betaler ei månedsleie på et par tusen for huset og ett tusen kroner for huset tilhørende barnehagen. Huset skal rives og da vi fikk tak i korpsbil for tre år siden, var det ikke noen vits å sette opp en carport for å ta vare på bilene, ettersom bygges skulle rives, sier Aavik.

- Har dere sett etter lokaler?

- Ja, vi har lett i lang tid. Vi har sjekket private aktører som har store lokaler som kunne blitt tilpasset. Vi har forespurt om næringstomt på Sveberg. Vi har sjekket Midtsand og vi har spurt Bondelaget om det finnes noe. Der fikk vi napp fra en bonde, hvor vi fikk vinterlagring til båt og sommerlagring til snøscooter. Men vi trenger et permanent lokale med plass til et depot og rom for møter, sier Høiby.


 

Stor ressurs

Aavik forteller at korpset vokser og i hjelpekorpset er det i dag 22 medlemmer.

- Vi øker med to til tre medlemmer for hver sesong. I tillegg har vi omsorg. Der har vi fem-seks seniorer og vi har fått til kursing av yngre krefter som vil videreføre arbeidet med omsorg. Nå har vi 10 personer som er ferdigutdannet.

- Er det noe behov for dere?

- Ja, vi rykker ut når det er behov. Vi ser det spesielt ved leteaksjoner. Men i dag ser vi at det er oppgaver som vi ikke får til å dekke. For eksempel når folk skader seg i marka, og ambulansen trenger folk til å dra ut i skogen for å hente pasienten. Dette er behov som kan bli dekket om foreningen kan få utviklet seg.    

- Har dere et vaktsystem?

- Vi har en beredskap i forhold til leteaksjoner, hvor alle medlemmer blir varslet.


 

Sambruk

De tre korpsmedlemmene ser for seg et hus hvor flere foreninger er samlet.

- Jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å få til en avtale om et lokale. Malvik Røde Kors har mange ulike aktiviteter, som speiler våre medlemmer. Hjelpekorpset tilbyr aktiviteter for alle aldre som liker seg utendørs. Omsorg er i utvikling og i tillegg til besøkstjeneste har vi i år et prøveprosjekt med brettspillgruppe for flyktninger. Har vi fått tilgang på et egnet lokale kunne vi hatt et sambruk med flere frivillige foreninger. Vi kan bidra slik at Malvik kommune kan få et mer variert tilbud til ungdom.

- Hva skjer hvis dere mister lokalene?

- Da må vi spre alt utstyr på depot ute til medlemmene. Det vil føre at vi mister dyrebar tid i en nødsituasjon. Om det er en som har gått seg bort eller at det er behov for hjelp ved en evakuering.

- Mener dere at det er Malvik kommunes oppgave å holde dere med lokaler?

- Det er greit å si at man satser på frivilligheten, men det er ikke nok å si det med ord. Det er flere organisasjoner og foreninger i Malvik uten lokale. Det kan jo settes av ei tomt eller et hus som ikke brukes, hvor man kan samle frivilligheten. Det vil være et gode for hele kommunen, sier Aavik.

Malvik Røde Kors finansierer aktiviteten ved et samarbeid med Avinor, hvor de henter søpla og sorterer ut tomflaskene. I tillegg har de en liten medlemsavgift.