Debatt:

«At vi og fiskere har ulikt syn på fugl og fisk, bør ikke komme som en overraskelse»

Per Inge Værnesbranden fra Norsk Ornitologisk Forening i Stjørdal, presiserer at det ikke er NOF Stjørdal som har satt ut rugekasser for lakseanda i Stjørdalselval. Foto: Jan Erik Sundøy 

Nyheter

Viser til sak om "Fuggel eller fisk" i Bladet 3/9, hvor jeg ble intervjuet om opphenging av hekkekasser for laksand ved Stjørdalselva.