Fortnite-turnering på årets høstlan

F.v. Klubbleder Esten Mortensen Holien, Odin Craig Furunes, Benjamin Kristiansen, Arnt Inge Fremstad og Markus Dahl-Hanssen sier de planlegger for et kvalitetslan.  Foto: Line Finnøy

Nyheter

En måned før nettverket slås på er halvparten av påmeldingene inne til årets høstlan i Kimen.