Langøra - Stjørdalens Mallorca

Terje Kilen mener at Stjørdal kommer høyt opp på lista over vakre strender, og at både nærhet og beliggenghet gjør disse strendene svært attraktive. 

Stjørdal med sine nevnte sentrumsstrender, ligger der og venter på å bli mere brukt.

Nyheter

Jeg mener at Langøra Nord kanskje er en av de vakreste badeplassene i Trøndelag, sammen med Molovika og Storvika utgjør dette naturområder av de sjeldne. Tilrettelagt tilgjengelighet er det viktigste argumentet for at områdene skal bli brukt av innbyggerne.

Hvit skjellsand hører ikke hjemme i Trøndelag, men i løpet av de siste årene har flere badeplasser - som Steinkjer med sin bystrand blitt pyntet med ny og blek sand. Stjørdal kan også få sin egen bystrand mellom Halsøen og Tangen, med et senket ut- og innløp som gir tilgang på rent sjøvann.

Terje Kilen  Foto: Ivar Værnbesbranden

 

Hvis hvit sand er synonymt med vakkert i strand-sammenheng, og vi ser bort fra badetemperatur, ligger mange av de vakreste strendene i landets tre nordligste fylker. Her er det urørt natur, klart vann og hvit sand på grunn av skjell og koraller. Jeg tror at Stjørdal kommer høyt oppe på listen over vakre strender, også fordi at nærhet og beliggenhet gjør de attraktive.

Stjørdal med sine nevnte sentrumsstrender, ligger der og venter på å bli mere brukt. Hvor mange er det ikke som har stoppet opp ved Tangen eller på tur til småbåthavna og ønsket seg ut til Langøra?

– Dette er bare for de få utvalgte som har båt det, ble det sagt.

Forstår at Langøra eies av Forsvaret, jeg tror med den gode kontakten mellom kommune og Forsvaret i dag, skulle ligge til rette med en bruksavtale eller et kjøp av området. For at området skal være tilgjengelig for alle må det etableres en gangbro fra Tangen over til Langøra. En miljø-bro som blir en del av det indre havneområdet, med en belysning som vil skinne i sjøen og fremstå som et symbol til veifarende at du er kommet til Stjørdal. Strandområdene her i det indre havneområder har et rikt fugleliv av trekkfugler og fastboende arter som må skjermes på en god måte. Det må være en fantastisk måte for store og små å komme så tett innpå naturen i nærområde, også få bruke den som badeplass og rekreasjon for store og små.

Tilgjengelighet betyr mye. Folk har som regel lav toleranse for avstand til uteområder. Kravet om kort avstand kan føre til at folk holder seg hjemme dersom det ikke finnes spesielt tilrettelagte eller egnede områder i nærheten. Når det gjelder aktiviteter som starter til fots fra utgangspunktet, er mange ikke villig til å gå mer enn noen få hundre meter. Grønne korridorer mellom boligområder/sentrum og utmarka må være et middel til å få folk ut mere i naturen.

At en har gode friluftsområder nær boligområdene og sentrum, bidrar også til at folk bruker mindre tid til transport, mindre ressurser på transport og kravet om utstyr kan reduseres. Generelt bør all tilrettelegging ta hensyn til funksjonshemmede, spesielt tilrettelegging i og ved tettsteder.

Jeg foreslår at kommunen tar tak i forslaget og tilrettelegger for at alle kan komme og oppleve Langøra på en god og tilrettelagt måte.

Jeg ønsker her at politikerne i sin behandling ikke viser smålighet, pessimisme, og mistenksomhet om dette forslaget, dette skal vi ikke ha noe av!

Stjørdal skal være vår by som skal ha gode og lett tilgjengelig friområder de neste hundre årene, og vi ønsker at vår by skal bli en av Norges vakreste byer.

Terje Kilen