Dekker taket med 1000 kvadratmeter solcellepanel

Børstad Transport har dekket taket på admininistrasjonsbygget sitt lagt solcellepanel. Bedriften sparer penger samtidig som den tar i bruk alternativ energi. Fra venstre: Sverre Myrvold (Børstad Transport), ordfører Ivar Vigdenes, Tore Overvik (Børstad Transport), Håvard Lutdal fra NTE solenergi og Per Arne Aasen, daglig leder for Børstad Transport.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

– Vi ser at for oss er dette butikk fra første år. Her sparer vi penger, sier Trond Overvik.