Nå skal politikerne diskutere den nye E6-planen

Slik tenker Nye Veier seg krysset like sør for innkjøringen til Helltunnelen i Hommelvik.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Nye Veier AS har levert nytt forslag til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen.

Behandles i aresam

Den nye planen kommer opp til første gangs politisk behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) torsdag 19. september.

Den nye planen erstatter en delstrekning i den gamle som omhandlet E6 mellom Ranheim. Planen ble vedtatt i juni 2016.

110 kilometer i timen

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for utbygging av E6 med en linjeføring som er dimensjonert for fart opp til fartsgrense 110 kilometer i timen på strekningen Væretunnelen - Helltunnelen. I den gamle reguleringsplanen er linjeføringen dimensjonert etter fartsgrense 90 kilometer i timen.

Justerer kurvatur

Økning av fartsgrenser krever justering av kurvatur og tverrsnittet for å ivareta trafikksikkerheten når farten øker. Dette påvirker sidearealer, terrengtilpasninger og behov for stabiliserende tiltak langs den nye motorvegen.