Foreslår firefelts motorvei på E14: – Skeptisk til bruk av dyrkajord

Kari Anita Furunes og Ivar Vigdenes er positiv til at Nye Veier ønsker å ta E 14 inn i sin portefølje.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) for 2023-2033 foreslår Nye Veier å lage firefelts motorvei med 100 km/t fartsgrense mellom Stjørdal og Hegra.