Samler på gamle traktorer: «Frimerka e itj nå for mæ»

Ved innkjørselen til tunet har Wilhelm Strid plassert en gul Volvo 400, nærmest på sokkel. Den er 52 år og det skal ikke herske noen tvil om hvilken hobby eieren har.  Foto: Arnulf Gresseth

Nyheter

– Hvis æ sjer en gammel Volvotraktor hensatt ved en gård, stoppe æ å kjøre tilbake for å hør om den e te salgs. Da bli det akkedering, og det like æ!