Leder:

«Publikum får i stadig større grad mer profesjonelle oppsetninger»

Fra høstkonserten til elevene ved musikklinja ved Ole Vig videregående skole.   Foto: Sissel Moen

Det strømmer lyd og lys ut fra øvingslokalene på skolen til langt på kveld og i helgene. Noe blir skapt i dette samspillet. Noe viktigere enn musikken og dansen i seg selv. En livslærdom og livslange vennskap.

Nyheter

Det gror godt i det lokale kulturlivet om dagen. Sist vist den siste uken med to høstkonserter av elevene ved musikklinja ved Ole Vig videregående skole. En linje som år etter år leverer forestillinger og oppsetninger av høy kvalitet. Denne gangen bare med musikkelevene, men der også danseelevene vil delta på vårens store fellesoppsetning.


 

Fenomenet som har oppstått gjennom mange år på musikklinja med sterkt og godt samhold mellom elever og lærere. Der det strømmer lyd og lys ut fra øvingslokalene på skolen til langt på kveld og i helgene. Noe blir skapt i dette samspillet. Noe viktigere enn musikken og dansen i seg selv. En livslærdom og livslange vennskap.

I en avhandling som omhandler betydningen av kunst og kultur for unges livskompetanse peker Wenche Waagen, som er førstelektor ved NTNU på kultur som en sosial kapital som kan bidra til å løse det hun mener er det største helseproblemet i vestlige land, nemlig det å være sosialt isolert. Hun peker også på mange andre positive bivirkninger av kunstneriske læringsprosesser som økt konsentrasjonsevne, økt mestring og selvbilde, bedre hukommelse, bedre kognetiv læring og at både individet og fellesskapet ivaretas.

At vi har en videregående skole med dette tilbudet i Stjørdal er med og forsterker det gode og brede kulturtilbudet for barn og unge som tilbys ellers i kommunen. Mange starter kanskje i kulturskolen, som ved flere anledninger har fått nominert og tildelt Drømmestipend for mange unge i kommunen. Vi har også Opera Trøndelag som gjennom sitt målrettede arbeid med operaskolen og det å kunne tilby unge sangere en arena, har skapt flere profesjonelle sangere. Og til sist Blues in Hell, som gjennom sin satsing på Ung Blues er i ferd med å dra inn ungdom både på scenen og i organisasjonen for å føre bluestradisjonene i Stjørdal videre. Det som også er bra og viktig er det samspillet og samarbeidet som foregår på tvers i disse kulturelle grunnpilarene.


 

I kulturbyen Stjørdal med Kimen som det pulserende hjertet, får publikum i stadig større grad og i stadig mer profesjonelle oppsetninger nyte godt av denne kulturelle fremveksten. En vekst som har fostret flere nasjonale og internasjonale sangere, musikere og dansere, men som viktigst av alt har skapt et trygt og godt fellesskap for unge i Stjørdal.