Bilfører unngikk så vidt fengselsstraff

Kvinnen ble tatt i fartskontroll i 80-sonen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Bilføreren ble «klokket inn» 2 kilometer i timen under det magiske tallet.

Fartsoverskridelsen var likevel så høy at politiet anmeldte råkjøringen.


 

Forleden møtte kvinnen som er i slutten av tjueåra, i tingretten. Her innrømmet hun å ha kjørt for fort. Kvinnen hadde ingen bemerkninger til fartsmålingen som politiet hadde gjort.

Kvinnen ble knepet i fartskontroll i 80-sonen på E6 i Stjørdal en lørdag i slutten av august i år. Farten ble målt til 134 kilometer i timen.

I domspremissene peker tingretten på at så høy fart normalt straffes med fengsel i størrelsesorden 16 til 21 dager. Likevel slår rettspraksis fast at det kan brukes samfunnsstraff når det kjøre med en fart mellom 130 og 135 kilometer i timen. Tingretten konkluderte med at samfunnsstraff ville være passende i denne saken.


 

Dommen ble samfunnsstraff i 30 timer. Straffen må gjennomføres i løpet av tre måneder. Hvis ikke, bærer det 15 dager i fengsel.

I tillegg ble kvinnen fradømt retten til å kjøre bil i en periode på 9 måneder. Hun må avlegge og bestå den praktiske delen av førerprøven for å få igjen førerkortet.

Domfelte vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for henne på slutten av rettsmøtet.


«Respekten for sonene med lavere fartsgrenser synes også å være liten»

– Det kjøres gjennomgående fortere enn det fartsgrensene tillater, skriver Bladet i torsdagens leder.