– Arbeidet hans har bidratt til å løfte kulturlivet i hele Trøndelag

Tor Haldberg er fremdeles aktiv, her med ensemble Euterpe. Fra v. Roger Snustad, Marit Engan og Tor Haldberg.  Foto: May Elisabeth Lund

Nyheter

Inspirerende. En drivkraft. Allsidig. Samfunnsnyttig. Initiativrik. Dyktig.