Dundret inn i garasje og gjorde store skader. Nå etterlyser politiet synderen

Garasjen ved Hegra barnehage er påført store skader. Spor i gresset viser tydelig at bygget er påkjørt.   Foto: Stjørdal kommune

Nyheter

En kommunal garasje ved Hegra barnehage er påført store skader av det som trolig er et kjøretøy.

- Grunnmuren er knust og treveggen er trykket inn. Spor på stedet tyder på at en bil har kjørt inn i bygget, sier politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.


 

Han legger til at det ble funnet skadde bildeler ved husveggen og at disse alt å dømme stammer fra kjøretøyets bunnpanne.

Saken fortsetter under bildet.

Det lå bildeler ved husveggen da vaktmesteren oppdaget hva som hadde skjedd mandag morgen.   Foto: Stjørdal kommune

 

Politiet i Værnesregionen fikk melding om hendelsen tidlig denne uka. Skadene ble oppdaget av en vaktmester i kommunen mandag morgen, men påkjørselen må ha skjedd i løpet av helga.

- Vi utelukker ikke at dette kan ha vært et uhell, men føreren plikter likevel å varsle etter en slik hendelse, sier politioverbetjenten og viser til vegtrafikklovens paragraf 12.


 

I loven heter det blant annet at «enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stedet».

Saken fortsetter under bildet.

Alt tyder på at en bil har kjørt inn i den kommunale garasjen i Hegra.   Foto: Stjørdal kommune

 

Gjølmesli ber sjåføren av den aktuelle bilen og eventuelle vitner om å melde seg for politiet.

- Dersom noen har opplysninger i denne saken oppfordrer vi dem til å ta kontakt med oss, sier han.


Fengsles for trusler, skadeverk og innbrudd

Mannen i 20-årene fra Malvik må i fengsel for å ha begått en rekke straffbare handlinger.