Loven godtar ikke hemmelig ordføreravstemming

Vigdenes kan være valgt på ulovlig måte

Fra venstre rådmann Anne Kathrine Slungård, varaordfører Ole Hermod Sandvik (H), ordfører Ivar Vigdenes og ordførersekretær Hanne Ovesenunder det konstituerende møtet i kom,munetyret i Stjørdal 3. oktober.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

Nå er rådmann Anne Kathrine Slungård og hennes stab i gang med å vurdere om Stjørdal må kalle inn til ekstraordinært møte i kommunestyret i løpet av oktober for å gjennomføre ordførervalget på nytt.