Disse har kjøpt og solgt bolig i Meråker

Fersdalsveien 83 er overdratt fra Gunn Margrete Aamo til Iver Aamo, May Iren Anzjøn og Svein Arne Aamo.   Foto: Runar Vollan

Nyheter

Under ser du eiendomsoverdragelser for Meråker i september.