Så mange flyktninger skal Malvik ta imot de neste tre årene

Malvik kommune forvneter å bli anmodet om å ta imot 70 nye flyktninger de neste tre årene. Foto: Helene Kristiansen 

Nyheter

Rådmannen anbefaler at Malvik kommune tar imot og bosetter 70 nye flyktninger de neste tre årene.