Her vil de bygge 60 nye boliger

Prosjektet er planlagt med tre deler omkranset av parker. Et leilighetskompleks med 40 leiligheter til høyre. Langs veien en kombinasjon av frittliggende eneboliger og eneboliger i rekke.  Foto: Illustrasjon/Solstad Utvikling

Nyheter

Utbyggingsselskapet Solstad Utbygging AS med Karl Ove Bjørnstad Eiendom AS i spissen vil fylle nedre del av Solbakken med parker og boliger.