Promillekjører ga gass da politiet forsøkte å stanse bilen

Nyheter

En mann i 20-årene fra en trøndersk kommune er mistenkt for ruskjøring. Føreren ble stanset i forbindelse med en trafikkontroll på fylkesveg 705 ved Frigården i Lånke torsdag ettermiddag.


 

Ga gass

Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor opplyser at sjåføren først forsøkte å stikkke av da han oppdaget lovens lange arm i veikanten.

- Politiet signaliserte at han skulle stoppe, men da ga sjåføren gass og kjørte videre, sier Ulvin.

Ombestemte seg

En patrulje la seg på hjul og stanset bilen etter kort tid.

- Føreren ombestemte seg og stanset temmelig raskt, sier politioverbetjenten.

En sjekk av sjåføren og kjøretøyet avdekket at mannen var påvirket av alkohol og i besittelse av mindre mengder hasj.


 

Juristen avgjør

Ifølge Ulvin er mannen anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og besittelse av narkotika.

- Det vil bli opp til en politijurist å avgjøre om forsøket på å stikke av fra politiet skal tillegges vekt, sier han.