Disse har kjøpt og solgt bolig i Malvik

Bjørnmyra 16 er solgt for kroner 4.150.000.   Foto: Runar Vollan

Nyheter

Under ser du eiendomsoverdragelser for Malvik i september.