Får ikke fjerne problem-beveren

Bever lever av plantemateriale og har kraftige tenner. På gården Snustad nedre i Mostadmark har de fått avslag på skadefelling av en bever.   Foto: Arkiv/Jan Erik Sundøy

Nyheter

Snustad nedre i Mostadmark har søkt Malvik kommune om skadefelling av bever på eiendommen. Grunneier frykter at beveren tetter utløpet av Snustaddammen og dette kan føre til at gårdsveien blir skadet.