Den trua edderkoppen er en av Norges største: Slik er bestanden på Langøra doblet i løpet av få år

Stor elvebreddeedderkopp som holder til på Langøra i Stjørdal er en av Norges største edderkopper. Men den er flink til å kamuflere seg.   Foto: Oddvar Hanssen/NINA

Nyheter

I Norge finnes stor elvebreddeedderkopp trolig kun i Trøndelag, og sandstranden på den nordlige delen av Langøra i Stjørdal er et av de viktigste leveområdene.