– Barn ned i 11-årsalderen ruser seg og er med i voldsgjenger

Avdelingsleder Sissel Holmberg orienterte medlemmene i komité kultur og levekår om ungdomsundersøkelsen. Ved bordenden nærmest komitéleder Siv Sætran (Sp).  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Ungdomsmiljøet i Stjørdal har utviklet seg i negativ retning de siste to-tre årene.