Åker ødelagt av anleggsmaskiner: – Et sørgelig syn

Jordene langs fylkesvegen i Malvik har tydelige spor etter anleggsarbeid.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Dyrket mark er påført skader som følge av arbeidet med den nye vannledningen mellom Torp og Betania.