Vil innføre egenandel på fysioterapi

Utvalg for helse- og velferd i Malvik vil innføre egenandel for fysikalske behandlinger. Foto: Helene Kristiansen 

Nyheter

Utvalg for helse- og velferd i Malvik behandlet torsdag egenandeler for fysikalsk behandling.

I dag kreves det ikke inn egenandel for fysikalsk behandling til personer over 16 år som har behandlingstilbud fra fysioterapeuter i Malvik kommune. Innføring av betaling for fysikalsk behandling opp til egenandelstaket (i 2019: 2085 kroner) vil anslagsvis medføre en ekstra inntekt på 230.000 kroner i 2020.


 

I praksis betyr dette at personer som har behov for denne type behandling, må bekoste dette selv opp til gjeldende egenandelstak som per 2019 er på 2085 kroner. Dersom de har behov for behandling utover denne summen, vil de få frikort og dermed gratis behandling.

Utvalg for helse og velferd vedtatt egenandel med seks mot én stemme, Anna Stasia Schärer (R) stemte imot.

I saksdokumentene fra rådmannen står det at det er hjemmel for at kommuner kan kreve egenandeler hos fastlønte fysioterapeuter på lik linje med egenandelene som innkreves hos avtalefysioterapeuter, men det er opp til den enkelte kommune å avgjøre om kommunene skal kreve egenandeler eller ikke. Melhus kommune innførte egenandeler i 2018.


Treningssenter flytter fra Saksvik til Betania

Fitnesspoint ble oppsagt fra lokalene de leide av Malvik kommune.

 

Innbyggere som i dag benytter fysikalske institutt betaler egenandel. Innbyggere som av ulike årsaker har behov for fysioterapeut i hjemmet har inntil nå ikke betalt egenandel i tråd med forskrift.