Vil felle bjørn før den gjør skade på husdyr

I høst er det observert en bjørn i Meråker. Nå ønsker kommunen å felle bjørnen før den gjør skade på husdyr neste beiteseong.  Foto: arkiv

Nyheter

Meråker kommune har søkt Miljødirektoratet om å få felle en bjørn som overvintrer før den våkner av vinterdvalen og gjør skade på husdyr, skriver Trønderavisa på sin nettside.


 

Har unngått skader og tap

Tidligere ordfører Kari Anita Furunes og utmarkskonsulent Anne Marie Haneborg viser i søknaden til at det for første gang på mange år er unngått skader eller tap av dyr til rovdyr i beitesesongen.

- Dette mener vi er et resultat av arbeidet som er gjort i samhandling med beitelag, kommune, fylkesmannen, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn foregående og inneværende sesong, heter det i søknaden.


Meråkerordføreren:

– Skadefelling må skje mer effektivt

Det skal bli mer effektivt å ta ut rovdyr som gjør skade.

 

Har observert bjørn i høst

Det er observert en bjørn i Meråker i høst og kommunen mener erfaring tilsier at den vil overvintre i området.

- Tidligere års erfaring med bjørn som overvintrer i kommunen har gitt store skader på beitedyr kommende beitesesong. denne situasjonen ønsker ikke Meråker kommune at beitebrukerne skal komme tilbake til, skriver Furunes og Haneborg i søknaden.


– Har like stort trykk på arbeidet med rovdyr

Ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes, er i Oslo på beiteseminar med rovviltfokus.

 

Det er et mål for kommunen fortsatt å sikre beitenæringa sin prioritet i forhold til bjørn, står det i søknaden der kommunen ønsker å få tillatelse til å felle bjørnen før beitesesongen starter i 2020.