Må velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt

Høyres Frits Bade (t.v.) og Eva Lundemo må gjennom omvalg i kommunestyret for Frank Arne Hammer som leder av kommunens kontrollutvalg.  Foto: Malvik Høyre

Nyheter

Mandag må kommunestyret i Malvik foreta omvalg av medlemmer til kontrollutvalget for de neste fire årene.

Ikke valgbar vara

Årsaken er at den ene valgte vararepresentanten, Monica Lorentzen Dahlø fra Høyre, viser seg ikke å være valgbar til vervet i kontrollutvalget.

Rådmannen viser til kommunelovens bestemmelser om at "personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlinger, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i er utelukket fra politiske valg."

Kan velge utvalg på nytt

Dahlø er ikke valgbar fordi hun sitter som vara til styret i Trondheim Havn IKS, der Malvik kommune er en av eierkommunene.

Kommuneloven sier at kommunestyret og fylkestinget når som helst kan velge medlemmer til et utvalg på nytt. Dersom ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

Omvalg i kommunestyret

Det betyr at kommunestyret førstkommende mandag må velge de fem faste medlemmene i kontrollutvalget på nytt, og at de må finne en ny vararepresentant i tillegg til de fire andre.