Onsdag kan du møte Nye Veier og spørre om ny E6

Slik vil den nye E6 se ut på Sveberg etter en utbygging i tråd med den nye reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   Foto: Illustrasjon: Malvik kommune

Nyheter

Reguleringsplanene for ny E6 er lagt ut til offentlig ettersyn og Malvik kommune arrangerer fire åpne møter sammen med Nye Veier AS.

Det første møtet er på onsdag kveld i Malvik videregående skole. Kvelden etter er det møte i Bruket kulturhus. Neste uke er det møter onsdag 13. november i Vikhammer skole og torsdag 14. november i Bruket kulturhus. 


 

Frist 15. desember

Planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen for reguleringsplanen er 15. desember 2019. Planområdet strekker seg fra Leistadkrysset og følger i hovedsak E6 til kommunegrensen i Helltunnelen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t.


 

Rett til uttale seg

Alle som ønsker det har rett til å uttale seg til planen innen fristen. På Malvik kommunes hjemmesider er det elektronsike skjema for uttalelser, men det er også mulig å sende brev. Alle uttalelser vil bli gjengitt og kommentert i rådmannens fremstilling når saken legges fram til politisk behandling.