Arbeidet med denne vannledningen blir fire ganger dyrere enn først antatt

Arbeidet med den nye vannledningen mellom Betania og Torp har trukket ut i tid.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Planen om å bytte ut hovedvannledningen mellom Betania og Torp ble først beregnet til å koste 10,5 millioner. Nå har formannskapet anbefalt kommunestyret å øke budsjettet for prosjektet til 42,9 millioner kroner.