Nå er p-plassene for pendlerne klare for bruk

Tirsdag ble 72 parkeringsplasser tilgjengelige for pendlere på Være.   Foto: miljopakken.no

Nyheter

Miljøpakken har åpnet ny pendlerparkering på Være – rett utenfor bomstasjonen. I en pressemeldig står det at sperrebåndene ble fjernet tirsdag. Her finner dagpendlerne nå 72 gratis plasser der de kan parkere bilen og skifte til buss.


Parkering på Være tidligst i 2018

Pendlerparkering ved bomstasjonen er fortsatt under planlegging.

 

Skreddersydd

- Tilbudet er skreddersydd for folk som bor i Malvik og jobber i Trondheim, men også pendlere fra Stjørdal vil ha god nytte av plassen. Tre av de 72 parkeringsplassene er HC-parkering, står det i pressemeldingen.

Dette har Miljøpakken bygd i tillegg på Være:

  • Godt skjermet sykkelparkering.
  • Fire bussholdeplasser med universell utforming – to er nye og to er oppgradert.
  • 530 meter gang- og sykkelveg er utbedret og har fått ny asfalt.
  • Energieffektiv belysning på gang- og sykkelvegen.
  • Grøntareal, beplantning, drenering og løsning for overvann.
  • Den nye pendlerparkeringa har godt busstilbud. Linjene 44, 70 og 79 har stopp på stedet. Mange vil også kunne kombinere sykkel/buss her.

Parkering på Være tidligst i 2018

Pendlerparkering ved bomstasjonen er fortsatt under planlegging.

 

Nesten 15 millioner kroner

Sluttsummen for parkeringsplassen kommer på mellom 14 og 15 millioner. Et parkeringstilbud rett utenfor bommen har vært etterspurt i lang tid i Malvik. I seks år brukte Torgeir Anda fra Saksvik å parkere bilen sin på et jorde ved bomstasjonen på Være, for å ta bussen til jobb. Etter hvert er det flere malvikinger som har fulgt eksempelet og tatt i bruk jordet som parkeringsplass på veien til og fra jobb og skole i Trondheim. Sist vinter opp-levde bileierne at plassen de hadde tatt i bruk på eget initiativ ble brøytet. 


– Nå må vi virkelig bruke busstilbudet

Torgeir Anda har i åresvis jobbet for å få på plass en pendlerparkering på Være. I august er den på plass.