Barn ruser seg på sterke stoffer: – Det er grunn til bekymring

Politikontakt Hanne Blekkan og lensmann Kjetil Ravlo ser en negativ utvikling u ungdomsmiljøet i Stjørdal. En rapport fra Stjørdal kommune gir grunn til bekymring mener enhetsleder barn og ungdom i Stjørdal kommune, Sissel Holmberg og SLT-koordinator Kari Christensen.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Dagens ungdom har blitt kalt generasjon prestasjon. Politiet i Værnesregionen mener trenden er i ferd med å snu.