Har kommunepolitikere og byråkrater en bevisst plan om å ta livet av friidretten?

Nyheter

De siste årene har friidretten blitt behandlet på en stemoderlig og merkverdig måte både i Trondheim og Malvik.

Friidrettsmiljøet ellers i landet bare rister på hodet når de hører om forholdene her i området.


 

Trondheim har dog forbedret seg kraftig, med oppgradering av Trondheim Stadion og Dalgård, etter at Trondheim Stadion tidligere relativt ofte ble brukt som parkeringsplass i forbindelse med arrangementer i Trondheim Spektrum.

Store deler av fjorårssesongen så Stadion imidlertid ut som et potetjorde, og var helt ubrukelig. Friidretten var dermed forvist til andre og mindre tilfredsstillende områder. Synes det er rart friidretten i Trondheimsområdet har rekruttering i det hele tatt med slik mangel på tilrettelegging av fasiliteter.


 

Når det gjelder friidretten i Malvik var det på Vikhammer et blomstrende miljø under ledelse av Ole Petter Henriksen for 5-6 år siden (god rekruttering og mange talenter i norgestoppen i sine klasser). Hommelvik IL hadde få aktive, men en del eldre ildsjeler som jobbet for et nytt anlegg (ære være dem for det).

Kommunen gjorde så det kunststykket å bidra til opprusting av anlegget i Hommelvik, der hvor de hadde et meget begrenset miljø, i stedet for å bruke penger på å ruste opp treningsanlegget på Vikhammer hvor det var mange aktive og en oppegående friidrettsgruppe.


 

Opprusting av dette treningsanlegget på Vikhammer hadde etter alt å dømme også blitt mye billigere enn utgiftene knyttet til anlegget i Hommelvik.

En trengte ikke være rare spåmannen for å se hvor dette bar hen. Og ganske riktig, i dag har Hommelvik et kjempefint anlegg (kanskje Midt-Norges flotteste) men ingen rekruttering. Anlegget brukes nesten ikke utenom når Trondheimsklubbene har arrangementer og stevner der. På Vikhammer ble miljøet nesten radert ut, og kommunen er i nå ferd med å sette siste spiker i kista i og med at den nye ungdomsskolen sannsynligvis blir bygget på den gamle stadion. Nytt friidrettsanlegg på Vikhammer kommer sannsynligvis aldri tilbake, og dermed heller ikke noe friidrettsmiljø slik det var.

Dette er til å grine av, og skjærer oss som er glade i denne sporten i hjertet. Er det noe rart friidretten i området har stått relativt svakt sammenliknet med andre landsdeler i de seinere år?