Inviterer til folkemøte:

- Hjelp barna nå og spar penger senere

Anne Margrethe Bang-Larsen leder i Stjørdal kommunale foreldreutvalg ser fram til debatten som skal foregå i auditoriet ved Ole Vig videregående skole. Arkivfoto: Jan Erik Sundøy 

Nyheter

Stjørdal kommunale foreldreutvalg (SKFU) har invitert politikerne til folkemøte 13.november.

Det skal handle om innsparingene i skole og kultur i aulaen ved Ole Vig videregående skole.

Tør ikke klage

Foreldre har kontaktet foreldreutvalget i fortvilelse over avslag på undervisning, tapt spesialundervisning og barn som ikke trives. Og foreldre har frykt for klage, forteller Anne Margrethe Bang-Larsen, leder i Stjørdal kommunale foreldreforening.


 

Baktreppet for at foreldreutvalget vil ha folkemåte, er det de betegner som dramatiske endringer i antall timer til spesialpedagogikk skoleåret 2019/20.

- Svært mange elever har gått fra å ha et høyt timeantall til å miste tilbudet helt. Dette er en voldsomt vanskelig situasjon for spesielt barnet, men også for foreldrene, skriver Bang-Larsen i forbindelse med møtet.

Vanskelig i klassen

Mens barn tidligere ble tatt ut av klassen for å få spesialhjelp, får mange nå hjelp inne i klassen, påpeker SKFIU-lederen.

- Dette er jo strålende, sosialiserende og kan det være fint for mange. Men barn som er urolige og ikke greier å sitte i ro og konsentrere seg om det læreren sier, kan raskt kjenne på manglende mestring, sier hun.


 

SKFU-lederen frykter at resultatet kan blir skolevegring, og mobbing, som igjen kan føre til sinne og utagering. I neste omgang uro i klassen, som også vil gå ut over læringen til elever uten ekstra behov for hjelp.

- En skal ikke se bort fra at innsparinger på spesialundervisningen fører til merarbeid for læreren som får flere utfordringer, som igjen kan føre til flere sykmeldinger, legger hun til.

Også bekymring for kulturtilbudet

SKFU er også opptatt av at kulturtilbudene i kommunen reduseres  og ellers er dyre.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg (SKFU) er klar på at det for Stjørdal kommune og fremtiden, kan være fornuftig å bruke av budsjettet til å barns skole og fritid.

Skal få forklare

- Hjelp barna nå, for å spare penger senere. Hvorfor vente til situasjoner der barn som kunne fått spesialhjelp, i siste instans ender opp i budsjettet til NAV, til arbeidsløshet og som ung ufør. Det er ikke veien å gå. Spesielt når alternativet kan være inkludering, mestring og trivsel, som igjen kan føre til mestring av et yrke senere. Dette skal politikerne nå få sjansen til å forklare på folkemøtet, sier Bang-Larsen.

Alle politikere i Stjørdal kommune skal være invitert til møtet. Ordfører Ivar Vigdenes skal allerede ha sagt at han prioriterer å komme. Videre er rådmann Anne Kathrine Slungård invitert, leder Etat oppvekst, leder PPT og andre involverte i Stjørdal kommune.