– Hvorfor jeg er her? Det e' trivsel med det, tyttje æ!

Nyheter

Tor Stav er blant de mange som trofast møter opp når Kopperås Venner inviterer til formiddagstreff på forsamlingshuset Friheim den første tirsdagen i hver måned.