20 vil gjøre klar tomta

Prfosjektleder Geir Baustad ved tomta i Jullumsvegen på Frigården der Stjørdal kommune skal bygge det nye renseanlegget for drikkevann. 

Nyheter

Det er stor interesse blant entreprenører for tomtearbeidene til det nye vannrenseanlegget som Stjørdal kommune skal bygge ved frigården.