Sjekket telefonen, kjørte på bilen foran

Bilføreren var opptatt med mobilen og så ikke at trafikken foran stoppet for rødt lys. 

Nyheter

Bilføreren så ikke at det ble rødt lys og trafikken foran stoppet. Han var nemlig opptatt med å sjekke mobiltelefonen.


 

Nå må bilføreren som er i begynnelsen av tjueåra, betale en bot på 7.000 kroner. Han er også fradømt retten til å kjøre bil i en periode på 3 måneder.

Trafikkuhellet skjedde en ettermiddag tidligere i oktober på E6 i Vuddudalen. Her foregår det vegarbeid og trafikken dirigeres i ett felt med trafikklys. Bilføreren så ikke at bilene foran stoppet for rødt lys. Han kjørte baki en Tesla som ble påført store materielle skader. Også bilen siktede kjørte, fikk store skader.


 

Bilføreren møtte i tingretten forleden siktet for brudd på vegtrafikklovens bestemmelsen om at alle skal «ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Dommen var i samsvar med påstanden fra påtalemyndigheten.