Valgte samme bank for de neste tre årene

Sparebank1 SMN vant anbudskonkurransen om å få være Malvik kommunes bankforbindelse. Fra venstre: Assisterende banksjef i SpareBank1 SMN Tor Helge Hansen, rådmann Carl-Jakob Midttun, banksjef samfunnssektor i SpareBank1 SMN Bertil Halsen, og økonomisjef i Malvik kommune Einar Spjøtvoll.   Foto: Sparebank1 SMN

Nyheter

SpareBank 1 SMN er gjenvalgt som hovedbank for Malvik kommune i tre år med opsjon om forlengelse i enda ett år.

SpareBank 1 SMN har sendt ut en pressemelding, hvor de skriver at de vant anbudskonkurransen.

Følgende kriterier skal være lagt til grunn: Pris samt service, teknisk bistand og rådgiving. I tillegg til SpareBank 1 SMN deltok også DNB i konkurransen.


 

SpareBank 1 SMN leverte ifølge kommunen det beste tilbudet, og dermed videreføres det langvarige samarbeidet mellom kommunen og banken.

- Vi er glad for at Malvik kommune gjenvelger oss som hovedbank, og vi takker for tilliten. Vi skal fortsette med å levere gode og effektive banktjenester til glede for kommunen og innbyggerne i Malvik, sier assisterende banksjef Tor Helge Hansen i SpareBank 1 SMN.

Han skriver at Malvik er en kommune i sterk vekst og representerer et svært interessant område for banken.

- Dette er en fjær i hatten for oss lokalt, og avtalen gir oss gode muligheter til å satse videre, sier Hansen.

Avtalen skal omfatter alle virksomheter tilknyttet Malvik kommune. SpareBank 1 SMN skal håndtere kommunens pengestrøm fordelt på cirka 68.000 betalingstransaksjoner årlig. I tillegg er det i anbudsgrunnlaget lagt til grunn et årlig innskuddsvolum på 170 millioner kroner som banken skal forvalte.


 

Ifølge SpareBank 1 SMN har de gjennom å vinne anbudskonkurransen om Malvik kommune styrket sin nr. 1-posisjon i offentlig sektor. Banken skal være hovedbankforbindelse for i alt 44 kommuner i Midt-Norge.