– Det er mer narko i Stjørdal enn på Stovner

– Mitt inntrykk er at det er mer narkotika i Stjørdal enn det er på Stovner, som har omtrent like mange mennesker, sier Pål Sand, som kjenner begge stedene. 

Nyheter

– Jeg kommer fra Stovner, der det bor omtrent like mange mennesker som i Stjørdal. Inntrykket mitt er at det er mer rus her enn det er på Stovner.