Gladnyhet fra politikerne: Barn og unge slipper budsjettkutt

Nelly Anita Lian (Frp), varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) og Annette Jensen (Krf) varsler at de fem flertallspartiene i Stjørdal vil skjerme barn og unge fra rådmannens forslag til kutt i budsjettene.  Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Flertallet i Stjørdal kommunestyre, Sp, Høyre, Frp, Krf og MDG, varsler at de ikke vil stemme for rådmannens kuttforslag på Ungdomskontakt, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), prosjektet "Ungdom som ressurs" og nattevandring.