Disse har kjøpt og solgt bolig i Meråker i november

Nyheter

Myrullveien 18 (Gnr 49, bnr 692) er solgt for kr 2.750.000 fra Lars Petter Hoven til Enok Andre Enoksen og Therese Enoksen (27.11.2019)

Brennbakkan 56 (Gnr 22, bnr 22) er solgt for kr 475.000 fra Sissel M Trøbakk Aune til Maria T Morales Regato (27.11.2019)

Andel av Gnr 46, bnr 43 er solgt for kr 132.000 fra Birthe Marie Flakne til Jan Erik Vold (25.11.2019)

Gnr 13, bnr 58 er solgt for kr 40.000 fra Eva Marianne Eilertsen og Stefan Sagen til Fx Gruppen As (21.11.2019)

Gnr 27, bnr 45 er overdratt fra Ernst Roger Lindgren til Roy Lindgren (21.11.2019)

Gnr 49, bnr 429 er solgt for kr 1.200.000 fra Gøran Åke Hall til Ragnhild Irene Moe og Steinar Moe (21.11.2019)

Andel av Stordalsveien 1081 (Gnr 47, bnr 108) er overdratt fra Willy Fossen til Odil Sætertrø (19.11.2019)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Stjørdal kommune

Gnr 22, bnr 116 er solgt for kr 484.644 fra Ann-Helen Norum til Meraker Brug As (19.11.2019)

Gnr 46, bnr 14 er solgt for kr 810.000 fra Laila Haugen til Odd Ivar Berg (18.11.2019)

Sagveien 70 (Gnr 31, bnr 30) er solgt for kr 2.700.000 fra Joakim Gården Løveng og Tonje Gjemse Løveng til Maia Strøm og Ørjan Ingstadbjørg (15.11.2019)

Gnr 49, bnr 1029 er solgt for kr 400.000 fra Mantinia As til Anita Heidi Lorentsen og Øystein Lorentsen (14.11.2019)

Gnr 45, bnr 1, fnr 147
er solgt for kr 30.000 fra Willy Larsen til Magne Annar Tuseth (11.11.2019)

Lebakken 1 (Gnr 34, bnr 47) er overdratt fra Ingebjørg Holth til Wenche Røkke (08.11.2019)

Gnr 34, bnr 62 er solgt for kr 10.000 fra Ingebjørg Holth til Meråker Vvs As (08.11.2019)

Øvergardsveien 12 (Gnr 21, bnr 58) er solgt for kr 1.290.000 fra Lise Brenntrø til Rita Woldseth Renå og Steinar Renå (07.11.2019)

Kopperåveien 207 (Gnr 49, bnr 443) er solgt for kr 1.430.000 fra Randi Hernes til Marit Olava Bitnes og Thomas Frank Hansen (07.11.2019)

Tollmoveien 23 (Gnr 22, bnr 110, seksjon 8) er solgt for kr 2.290.000 fra Fuglesangdahl Bolig As til Gerezghier T Tesfaymariam (06.11.2019)

Tollmoveien 17 (Gnr 22, bnr 110, seksjon 2) er solgt for kr 2.290.000 fra Fuglesangdahl Bolig As til Anne Jorid Ringen Dahl og Terje Dahl (01.11.2019)