- Tallrik, men totalfredet

Jo Anders Auran, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, sier at bestanden av oter har vokst, men at det ikke gjeninnføres jakt likevel.   Foto: Einar Hugnes

Nyheter

Oteren har vært fredet siden 1982 i Norge. Bestanden har tatt seg noen opp de siste årene, og er mest vanlig fra Møre og nordover.