Vil ha hånd om kulturmidlene selv

Nyheter

Meråker

Idrettsrådet skal i framtiden ikke administrere tildelingen av kulturmidler til lag og foreninger, mener et samstemt utvalg skole, oppvekst og kultur.

Forslag

Bakgrunnen for vedtaket i sektorkomiteen er at rådmannen har foreslått dette i sitt budsjettforslag for 2020. Men kulturpolitikerne reiser bust.

I stedet skal kulturadministrasjonen fortsatt ha jobben med å foreslå hvordan kulturmidlene til lag og foreninger skal fordeles og legge dette fram for utvalg skole, oppvekst og kultur til politisk behandling.

Som før

Dette er ordningen slik den fungerer i dag. Dermed vil det fortsatt være slik, hvis kommunestyret er enig i den enstemmige innstillingen fra utvalg skole, oppvekst og kultur.

Kommunestyret behandler Meråker kommunes budsjett for neste år på møtet sitt førstkommende mandag, den 9. desember.

ivar@bladet.no

901 65 188