Her lever mange familier under fattigdomsgrensa - det har dette partiet tenkt å gjøre noe med

Når kommunestyret skal behandle budsjettet for neste år vil Monika Letnes og Meråker SV foreslå endringer for å lette situasjonen for fattige barnefamilier.  Foto: Ivar Værnesbrandne

Nyheter

Meråker har forholdsvis mange familier under fattigdomsgrensen. Det har Meråker SV tenkt å gjøre noe med.