Omstridt parkering er i strid med arealplanen

Bilde fra befaring ved Skatval skole.   Foto: FAU

Nyheter

Foreldreutvalget ved Skatval skole har kjempet en hard kamp for få forbedret og trygget uteområdene ved skolen.