SV vil bruke 900.000 kroner for å styrke sosialhjelpmottakernes økonomi

Allerede i valgkampen i høst varslet Malvik SVs Thomas Ulstad, Rakel S. Trondal og Heidi Steine at barnetrygden skal holdes utenfor sosialhjelpen.  Foto: privat

Nyheter

Malvik SV ser liten grunn for å legge frem eget forslag til budsjett, og vil støtte de endringene Ap og Sp foreslår i rådmannens forslag.