Velger å prioritere oppvekst for barn og ungdom

Ordfører Kjersti Kjenes og rådmann Ole Henrik Fjørtad i ivrig budsjettdiskusjon. Til venstre: Varaordfører Anne-Karin Langsåvold.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Skoleungdom på 10. trinn får sommerjobb hos kommunen også til sommeren, slik de har hatt i mange år. Kommunestyret sørget nemlig for å sette av penger til sommerjobb for ungdom også neste år.